در این حالت خط خریداری بصورت اشتراکی است

و از این خطوط ارسال پیام کوتاه بصورت مستقیم بوده

ولی دریافت بصورت غیر مستقیم انجام می گیرد

 
 

اطلاعات بیشتر در www.iran2sms.com 

جهت سفارش با دفتر فروش تماس بگیرید

 

 
 

 
 

در این حالت خط خریداری شده فقط برای شماست

و از این خطوط ارسال و دریافت پیام کوتاه مستقیم می باشد

اطلاعات بیشتر در www.iran2sms.com 

جهت سفارش با دفتر فروش تماس بگیرید

 

 
 
 

تعرفه خريد اعتبار پيام کوتاه  

نام شارژ قيمت واحد حداقل تعداد خريد
1 140 ريال 1000
2 130 ريال 5000
3 120 ريال 10000
4 110 ريال 20000
5 105ريال 30000
6 100 ريال 50000
7 95 ريال 100000
8 90 ريال 200000
9 88 ريال 300000
 
 

Copyright © 2006-2011 Doicom Co.

Clicky