هزینه ماهیانه تومان حجم ترافیکی سرعت
13500 3 GB 128 Kb
16000 2 GB 512 Kb
19000 2 GB 1 Mb
 
 

مالیات مستقیم ، عوارض و هزار تومان آبونمان مخابرات در قیمت های فوق لحاظ شده است.

ااستفاده شبانه از 3 تا 7 صبح نامحدود و رایگان می باشد

تخفیف در پرداخت بصورت

 سه ماهه شامل 4 درصد تخفیف

شش ماهه 6 درصد تخفیف

و یک ساله شامل 9 درصد تخفیف می باشد.

حداقل قرارداد سه ماهه می باشد.

جهت سفارش با دفتر فروش تماس بگیرید

 

 
 

 

 
 

 سرویس بصورت بی سیم می باشد

هزینه ماهیانه تومان سرعت
24000 128 Kb
35000 256 Kb
61500 512 kb
109000

1 Mb

204500

2 Mb

550000

3 Mb

( up to 4 Mb)

 
 

سه درصد مالیات مستقیم ، عوارض و هزار تومان آبونمان مخابرات در قیمت های فوق لحاظ شده است.

در ثبت نام اولیه

در صورت پرداخت سه ماهه  + یک ماه رایگان

در صورت پرداخت شش ماهه + دو ماه رایگان

در صورت پرداخت نه ماهه + سه ماه رایگان

در صورت پرداخت یک ساله ماهه + چهار ماه رایگان

تقدیم می گردد

جهت سفارش با دفتر فروش تماس بگیرید

 

 
 
 
   
   
 
 

Copyright © 2006-2011 Doicom Co.

Clicky