تماس با  امداد کامپیوتر

راهنمای سامانه تلفنی شرکت

عدد 1 واحد اینترنت پرسرعت

عدد 2 واحد نرم افزار

عدد 3  واحد سخت افزار و شبکه

عدد 4 واحد خدمات وب

عدد 5 ارسال فکس

 

خط 1  :  19 08 67 77    (21)   ( 98+)

خط 2  : 61 24 36 88    (21)   ( 98+)

خط 3  : 62 24 36 88    (21)   ( 98+)

 

 تلفن پیشتیبانی 24 ساعته اینترنت پر سرعت  محدود:   7-23 41 55 88      (21)   ( 98+)  

 

                                                                 

 تلفن پیشتیبانی 24 ساعته اینترنت پر سرعت  نا محدود:   11 23 36 88      (21)   ( 98+)                                                                                    

 

ایمیل : info @ emdad-co.com

 
   
 

Copyright © 2006-2017 Doicom Co.

Clicky